2F4A8581.jpg

Mô tả

  • File name: 2F4A8581.jpg
  • File size: 29 MB
  • Image width: 6.72
  • Image height: 4.48
  • Camera: Canon
  • Camera Model: Canon EOS R
  • Lens: 24.0 mm
  • Time: 2024-03-24 08:52:08

Hình ảnh liên quan

 2F4A8581.jpg