2F4A8621.jpg

Mô tả

  • File name: 2F4A8621.jpg
  • File size: 25 MB
  • Image width: 4.48
  • Image height: 6.72
  • Camera: Canon
  • Camera Model: Canon EOS R
  • Lens: 24.0 mm
  • Time: 2024-03-24 09:08:39

Hình ảnh liên quan

 2F4A8621.jpg