3L1A5391.jpg

Mô tả

  • File name: 3L1A5391.jpg
  • File size: 10 MB
  • Image width: 3.84
  • Image height: 5.76
  • Camera: Canon
  • Camera Model: Canon EOS 5D Mark III
  • Lens: EF135mm f/2L USM
  • Time: 2024-03-24 06:22:36

Hình ảnh liên quan

 3L1A5391.jpg