3L1A5690.jpg

Mô tả

  • File name: 3L1A5690.jpg
  • File size: 13 MB
  • Image width: 3.84
  • Image height: 5.76
  • Camera: Canon
  • Camera Model: Canon EOS 5D Mark III
  • Lens: EF135mm f/2L USM
  • Time: 2024-03-24 07:55:46

Hình ảnh liên quan

 3L1A5690.jpg