FFT02963.jpg

Mô tả

  • File name: FFT02963.jpg
  • File size: 1 MB
  • Image width: 5.168
  • Image height: 3.448
  • Camera: SONY
  • Camera Model: ILCE-7RM3
  • Lens: FE 70-200mm F2.8 GM OSS

Hình ảnh liên quan

 FFT02963.jpg