ONW_4239.jpg

Mô tả

  • File name: ONW_4239.jpg
  • File size: 2 MB
  • Image width: 6.720
  • Image height: 4.480
  • Camera: Canon
  • Camera Model: Canon EOS 5D Mark IV
  • Lens: EF70-200mm f/2.8L IS II USM

Hình ảnh liên quan

 ONW_4239.jpg