TBM-StopRun-635.jpg

Mô tả

  • File name: TBM-StopRun-635.jpg
  • File size: 3 MB
  • Image width: 2.568
  • Image height: 1.712
  • Camera: Canon
  • Camera Model: Canon EOS R6m2
  • Lens: EF70-200mm f/2.8L IS II USM
  • Time: 2024-05-19 10:24:48

Hình ảnh liên quan

 TBM-StopRun-635.jpg