TDB08223.jpg

Mô tả

  • File name: TDB08223.jpg
  • File size: 6 MB
  • Image width: 3
  • Image height: 2
  • Camera: SONY
  • Camera Model: ILCE-9
  • Lens: 85mm F1.4 DG DN | Art 020
  • Time: 2024-02-25 08:39:01

Hình ảnh liên quan

 TDB08223.jpg