TDB08248.jpg

Mô tả

  • File name: TDB08248.jpg
  • File size: 4 MB
  • Image width: 2
  • Image height: 3
  • Camera: SONY
  • Camera Model: ILCE-9
  • Lens: 85mm F1.4 DG DN | Art 020
  • Time: 2024-02-25 08:42:37

Hình ảnh liên quan

 TDB08248.jpg