TOFU0666.jpg

Mô tả

  • File name: TOFU0666.jpg
  • File size: 10 MB
  • Image width: 6
  • Image height: 4
  • Camera: Canon
  • Camera Model: Canon EOS R6m2
  • Lens: VILTROX AF 85/1.8 RF
  • Time: 2024-03-24 06:35:50

Hình ảnh liên quan

 TOFU0666.jpg