TOFU0699.jpg

Mô tả

  • File name: TOFU0699.jpg
  • File size: 10 MB
  • Image width: 3.744
  • Image height: 2.496
  • Camera: Canon
  • Camera Model: Canon EOS R6m2
  • Lens: VILTROX AF 85/1.8 RF
  • Time: 2024-03-24 08:28:10

Hình ảnh liên quan

 TOFU0699.jpg